კომპანიის შესახებ:

კომპანია შპს „BERLEY GEO TRANS“ დაფუძნდა 2011 წლის 26 სექტემბერს. დაარსების დღიდან კომპანია წარმატებით ოპერირებს და კონკურენტული გარემოს მიუხედავად ღირსეული ადგილი უკავია საქართველოში მოქმედ წამყვან სატრანსპორტო კომპანიებს შორის.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა შერეული ტვირთების სახმელეთო გადაზიდვები შემდეგი მიმართულებით:

page2_img1


ტარიფები:

სრული ტრაილერი ევროპის მხრიდან - (1 900 $) USD
სრული ტრაილერი აზიის მხრიდან - (1 800$) USD
ტარიფები წონისა და მოცულობის მიხედვით:
- 1 მ3- დან - 3 მ3-მდე ----------------------------- 150 აშშ დოლარი
- 3 მ3- დან - 9 მ3-მდე ------------------------------ 50 აშშ დოლარი
- 9 მ3- დან - 15 მ3-მდე --------------------------- 45 აშშ დოლარი
- 15 მ3- დან - 22 მ3-მდე ----------- -------------- 40 აშშ დოლარი
- 22 მ3- დან ---------------------------------------- 35 აშშ დოლარი
1 მეტრ კუბი მოცულობა 330 კილოგრამი ტვირთის ოდენობით განისაზღვრება. უფრო ზუსტი ტარიფების შესახებ გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.