კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა შერეული ტვირთების სახმელეთო გადაზიდვები შემდეგი მიმართულებით: